Om

Välkommen till Liberala Kvinnor i Malmö!

 

 

Om Liberala kvinnor i Malmö

 

 

 

Liberala Kvinnor i Malmö grundades 2005. Vi är en politisk obunden förening som träffas för diskutera liberal politik, ideologi och filosofi. Vi har haft en serie av föreläsningar under de gågna åren och dessa kommer fortsättningsvis bestå av webbaserade föreläsningstema samt workshops. Vi ingår i riksorganisationen Liberala kvinnor i Sverige.

 

Föreläsningar

 

Inom ramen för föreningen har vi regelbundna föreläsningsserier där vi tar upp aktuella teman som kopplar till politik, kvinnor och filosofi. Dessa föreläsningar ges numer på webben och kan nås under länkar och föreläsningar.Tidigare års föreläsningsserier hittar du under fliken arkiv.

 

Samverkan

 

Arabiska kvinnoföreningen

 

Arabiska kvinnoföreningen är politiskt obunden kvinnoförening som har cirka 90 medlemmar och har en uppsjö av aktiviteter för sina medlemmar. De arbetar bl.a. med HIV och Aids frågor (samarbete med Noaks Ark), sprider kunskap i viktiga samhällsfrågor, hälsofrågor, sexualkunskap mm genom att bjuda in sakkunniga föreläsare. Ett av deras mål är att stötta unga kvinnor till bättre självkänsla.

 

Förutom dessa tunga frågor har Arabiska kvinnoföreningen liksom vi även mer lättsamma och roliga aktiviteter såsom magdans, skönhetsbehandlingar, fester med god mat och musik.

 

Kvinnoagenda

 

Kvinnoagenda är en ideell kvinnoförening vars medlemmar brinner och arbetar för att attityder gällande kvinnornas ställning i samhället ska förändras. Driver kvinnofrågor utan politisk färg i form av ett nätverk.

Medlemsavgift är 50 kronor, BG 279-6506. Tacksam om du kan ge ditt stöd.

Läs mer om projektet på www.kvinnoagenda.se.

 

 

Projektet Agera mot kvinnovåld

 

Liberala kvinnor i Malmö har erhållit bidrag från Ungdomsstyrelsen för att genomföra ett projekt som riktar sig till ungdomar. Målet är att förebygga våld i alla dess former.

 

Projektet genomfördes under tiden maj 2008 till januari 2009. Vi har träffat 110 ungdomar i tre olika skolor under 6 till 10 timmar. De flesta ungdomar var mycket engagerade.

 

På www.kvinnoagenda.se. hittar du dokumentation och utvärdering av projektet.

 

 

Copyright © All Rights Reserved.