Länkar

Välkommen till Liberala Kvinnor i Malmö!

 

 

Länkar

Interfem - tankesmedja och resurscenter Interfems vision är ett samhälle fritt från diskriminering där vi kvinnor med utländsk bakgrund blir en erkänd resurs och får större ekonomisk och politisk betydelse på arbetsmarknaden och i samhället.

 

Kvinnoagenda

Liberala kvinnor i Malmö har intierat projekt för ungdomar finansierat av Ungdomsstyrelsen och Kungliga vetenskapsakademin. Vi utbildar ungdomar i självkännedom, kommunikation och juridik för att förebygga våld i nära relationer.

 

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

IKF i Malmö vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Föreningen erbjuder Öppet Hus, studiecirklar, kurser och utbildningar i bland annat språk, kulturkunskap och datakunskap. Föreningen driver också ett antal större projekt samt fyra aktiva nätverk.

 

LibWeb.net - en sajt om liberalism

LibWeb.net är en elektronisk informationsbank som presenterar den liberala idétraditionen i Sverige och andra länder.

 

Women To The Top

Vänder sig till kvinnor som vill gå vidare och uppåt i karriären och är resultatet av ett EU-projekt.

 

Liberala kvinnor. Liten historik av Inger Schale

Liberala kvinnor har varit aktiva i politiken alltsedan sekelskiftet. 1914 bildades föreningen frisinnade kvinnor...

 

Så styrs Malmö

Politiker samt kommunfullmäktige, styrelse och nämnder på Malmö stads hemsida

 

Allianslänkar

Liberala kvinnor

Centerkvinnorna

Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Moderatkvinnorna

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.