Arkiv

Välkommen till Liberala Kvinnor i Malmö!

 

 

Arkiv

Mary Wollstonecraft (wikipedia)

 

Föreläsningar 2011- våren 2012

 

 

10/10 Vad är en Kvinna? Aktuell genusforskning med bl.a. Lacan och Derrida.

 

1/3 Vad blev det av barnet? Blicken och barnet (ett genus perspektiv)

 

28/11 Vad blev det av demokrati i skolan? Är demokrati möjlig i den postmoderna skolan?

 

19/12

Vad blev det av friheten – kontrollsamhället och liberalism en (o)möjlig ekvation?

 

26/2

Våld mot kvinnor – orsak och verkan

 

11/3

Kvinnor och stress – vad händer i hjärnan

 

3/4

Projekt för kvinnor och av kvinnor – om kvinnlig samverkan mellan kvinnor i Sverige och Afrika

 

Föreläsningen gavs i samband med Kvinno agendas årsmöte.

 

15/4

Kvinnliga filosofers roll i utveckling av europeisk demokrati

 

 

Föreläsningar hösten 2012 och våren 2013

 

7/10

Platta magar och ’Care of Self’ - vari ligger skillnaden mellan bildning, bildung och body building?

 

Rekommenderad läsning: The hermeneutics of the Subject - Michel Foucault

 

4/11

Är det möjligt att kombinera individualism, konsumtion och hållbarutveckling?

 

Rekommenderad läsning inför mötet: Consuming life – Zygmunt Bauman, The Consumer Society - Jean Baudrillard.

 

2/12

Förtrycket av kvinnorna och Kvinnornas befrielse?

 

Rekommenderad läsning inför mötet: boken med samma namn som ovan av John Stuart Mill och Hariett Taylor Mill.

 

Våren 2013

 

3/2

Är faderns lag på plats eller kan den kringås (av kvinnor…)?

 

Rekommenderad läsning: Deleuze och Guattari’s Anti- Oedipus.

 

3/4

Att lära av den Andre– etik och pedagogik – Levinas och Lacan!

 

Rekommenderad läsning inför mötet: Att lära av den Andre - Sharon Todd, The pedagogy of creativity – Anna Herbert

 

7/4

Utbrändhet och PTSD – vad är skillnaderna och likheterna och varför drabbas kvinnor?

 

Forskning kommer presenteras i samband med föreläsningen.

 

Hösten 2013

 

 

En föreläsning om glädje av Shawn Achor TED

 

En film om relationen mellan självförtroende och glädje (Socrates teorier) av Alain de Botton!

 

En föreläsning om glädje på jobbet av Dan Ariely!

 

Glädje och vetenskap av Dan Gilbert!

 

Om Nietzche och glädje av Alain de Botton!

 

Om glädje, erfarenhet och minne av Daniel Kahneman!

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.