Studiecirklar

Välkommen till Liberala Kvinnor i Malmö!

 

 

Liberalismens grunder

 

Anmälan till studiecirklar sker via Liberala kvinnor i Malmö på facebook. Studiecirklar är nätbaserade och självadministrerade. Alla fysiska träffar anordnas av gruppen.

 

Diskussionsteman

 

Vad är liberalism?

Vilka är de moraliska grunderna av liberalism?

Vad är relationen mellan frihet och val?

He for She rörelsen pekar på att män och kvinnor måste båda vara engagerade för att feminism ska få

genomslagskraft. Hur såg Wollstonecraft och Mill på dessa frågor?

 

Rekommenderad litteratur

 

Liberalismens idéhistoria, Frihet och modernitet av Svante Nycander.

 

A vindication of the rights of women av Mary Wollstonecraft.

(Till försvar för Kvinnans rättigheter)

 

Föreläsningar

 

Här följer länkar till föreläsningar som tillhör studiecirkeln liberalismens grunder! Föreläsningarna har tagits från bland annat Yales Universitet, Harvards Universitet och Sydneys Universitet.

Alla föreläsningar är på engelska.

 

http://youtu.be/2lZuWaezTkg

 

Adam Smith och John Locke

 

http://youtu.be/5JXgPDgXJC0

 

John Locke (Yale lectures)

 

http://youtu.be/VcL66zx_6No

 

John Rawls on Justice (Harvard lectures).

 

http://youtu.be/Hv7rP7SGdtQ

 

Professor Hellen Irvin Sidneys University Wollstonecraft p1

 

http://youtu.be/uR9tUlgPSys

 

Professor Hellen Irvin Sidney Wollstonecraft p2

 

http://youtu.be/QS1_OE39Zq4

 

BBC program about Mary Wollstonecraft

 

http://youtu.be/vs41JrnGaxc

 

Openess and liberalism - TED talks?

 

http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice

 

The problems of choice - TED talks!

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.