He For She

Välkommen till Liberala Kvinnor i Malmö!

 

 

Emma Watson utnämndes till FN ambassadör i våras! Lyssna på hennes tal som redan har hörts av över en million personer! Feminism blir inte trovärd om den jämställs med manshat argumenterar Watson i sitt tal och därmed måste män och kvinnor arbeta tillsammans för en mer jämställd värld. Hennes tal är rörande och informativt! Vi behöver en mer balanserad feminism! Libfem kan inte annat än hålla med. Feminism blir allt som oftast kopplat till Feminisitiskt initiativs uttalanden eller uttalanden som liknar Åsa Romsons (miljöpartiet) där män framställs som de stora miljöbovarna. Detta är ett relativt lättköpt argument. Att inta detta perspektiv är att smita från det gemensamma ansvaret som kvinnor och män alltid haft för att forma framtiden.

Copyright © All Rights Reserved.